Portál elektronických zdrojů UK

Upozornění

Vítejte na nové verzi Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy.

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou zpřístupňovány uživatelům v souladu s licenčními podmínkami a musí být využity výhradně k nekomerčním účelům pro výukové, studijní, vědecké, výzkumné účely a osobní potřebu. V případě porušení licenčních podmínek, například hromadným stahováním článků, může dojít k zablokování přístupu pro celou UK a k uplatnění sankcí vůči uživateli.

Více informací

Nové zdroje