Portál elektronických zdrojů UK

Elektronické časopisy na UK

Přehled služeb, které umožňují přístup k online dostupným titulům a to jak v režimu Open Access, tak v rámci předplacených periodik.

Portál volně dostupných e-časopisů (Open Access)
EZB - Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek - EZB / Electronic Journals Library)
  • EZB na UK - pouze pro některé fakulty UK. Přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má fakultní knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.