Portál elektronických zdrojů UK

Nápověda pro EIZ

Obecné otázky

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (známý též pod zkratkou PEZ) zpřístupňuje na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (dále jen EIZ) dostupných na UK, které jsou přístupné pro studenty, zaměstnance a uživatele knihoven UK s průkazem externího uživatele. Zdroje nejsou přístupné pro studenty s přerušeným studiem, absolventy a bývalé zaměstnance UK.

K většině zdrojů se lze dostat i z pohodlí domova.

EIZ jsou na Portálu řazeny dle abecedy, oborů nebo fakult/součástí. Dále existuje kategorie volně přístupných zdrojů a zkušebních přístupů. Externí uživatelé mohou využít stejně pojmenovanou kategorii, která informuje o zdrojích dostupných i těmto uživatelům.

Do EIZ zahrnujeme databáze, elektronické knihy a časopisy a jejich kolekce, citační manažery a vyhledávače.

Do sítě UK spadají počítače v budovách univerzity (fakulty, knihovny, studovny, koleje, …) a také univerzitní WiFi sítě (například Eduroam). Mimo síť pak spadá váš osobní počítač nebo notebook připojený z domova.

Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj
Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Free-trial zdroj – Free-trial, zkušební přístup
Vyhledávač – Vyhledávač
Citační manažer – Citační manažer
Shibboleth – Zdroj podporuje přihlášení pomocí Shibboleth (více informací v Přístupech k EIZ)
Discovery – Zdroj je porohledatelný v UKAŽ
linker – Ve zdroji je podporováno CUNI Link odkazování na plné texty (více informací v Přístupech k plným textům)

Otázky na PEZ

Zdroje se na PEZ rozlišují následovně:

 • Licencované zdroje – zdroje, u kterých UK uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. Přístup mají zpravidla studenti a zaměstnanci UK. K vybraným zdrojům mají přístup také externí (registrovaní) uživatelé. Licencované zdroje jsou označeny ikonou Licencovaný zdroj.
 • Volně dostupné zdroje – využívání není vázáno žádnou licenční smlouvou. Na Portálu mají tyto zdroje ikonu Volně dostupný zdroj.
 • Zkušební přístupy (tzv. „trialy“) – zdroje, které jsou přístupné na omezeně dlouhou dobu a poté může dojít i k případnému nákupu. Trial je označen ikonou Free-trial zdroj. Pokud chcete zdroj ohodnotit, nebo nám zaslat komentář či doporučení k nákupu, kontaktujte nás.

Kromě těchto zdrojů by se vám mohly hodit i citační manažery (mají ikonu Citační manažer), nebo také vyhledávače (ikona Vyhledávač).

Při vyhledání můžete pracovat přímo v jednotlivých databázích a kolekcích. V případě, že chcete vyhledávat pomocí klíčových slov a prohledávat více EIZ zároveň, je vhodné využít centrální vyhledávač UKAŽ. Tato služba prohledává většinu předplácených i volných EIZ.

Některé zdroje jsou pořízeny pouze pro určitou fakultu. Pokud studujete nebo pracujete na fakultě, která zdroj nepředplácí, máte následující možnosti:

 • Navštívit knihovnu fakulty, kde je zdroj předplácen a využít přístup na místě. Seznam knihoven na UK najdete na stránkách ÚK.
 • Požádat svou fakultní knihovnu o předplacení přístupu nebo o dodání kopie požadovaného článku pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS), kterou vám může poskytnout vaše fakultní knihovna.

Přístupy k EIZ

Rozlišujeme dva typy přístupů:

 • Přímý - daný zdroj je přístupný ze sítě UK/fakulty bez nutnosti prokazovat se přihlašovacími údaji a heslem. Tento přístup je umožněn i externím registrovaným uživatelům knihoven.
 • Vzdálený - tento přístup vám umožní se ke zdroji připojit odkudkoliv (například z domova), není nutné být připojen k síti UK, ale je třeba po prokázat se pomocí Centrální autentizační služby UK (CAS). Primárně je využíván vzdálený přístup přes EZproxy a institucionální přihlášení Shibboleth.

EZproxy se využívá u zdrojů s omezeným přístupem, které podporují ověřování uživatele pomocí IP adresy. Uživatel se kliknutím na odkaz např. z PEZu přihlásí k EZproxy serveru UK pomocí svých CAS údajů a ten po vyhodnocení, jestli má mít uživatel ke zdroji přístup, odešle příslušné údaje do zdroje, který poté uživatele pustí ke svému obsahu.

Další informace ke vzdáleným přístupům najdete na stránkách Ústřední knihovny UK.

Shibboleth poskytuje službu Single Sign-On (jednotné přihlášení), což umožňuje přihlásit se pomocí jedné identity do různých systémů provozovaných federacemi různých organizací nebo institucí (v ČR zajišťuje eduID.cz).

Uživatel se kliknutím na odkaz např. z PEZu přihlásí k CAS, která vyhodnotí, jestli má mít uživatel ke zdroji přístup, odešle příslušné údaje do zdroje, který poté uživatele přihlásí a pustí ke svému obsahu. Alternativně se uživatel může přihlásit přímo v rozhraní zdroje, zpravidla kliknutím na možnost ‚Institutional login‘ kde si vybere v menu přímo instituci (Univerzita Karlova /Charles University), nebo případně u některých zdrojů a služeb nejdříve region/skupinu - eduID.cz (Czech academic identify federation) a poté až konkrétní instituci.

Zdroje, které tuto službu podporují, jsou v záznamech jednotlivých zdrojů označeny ikonou Shibboleth.

Další informace ke vzdáleným přístupům najdete na stránkách Ústřední knihovny UK.

Z důvodu neúplné implementace Shibboleth na straně některých poskytovatelů zdrojů není možné používat tzv. vícenásobné role (afiliace), např. v případě souběhu studia na více fakultách či zaměstnaneckém poměru v souběhu se studiem. Proto musí uživatel vybrat svoji hlavní roli, která bude zaslána poskytovateli zdrojů. Nastavení lze kdykoli měnit, aktivní je po opětovném přihlášení ke zdroji. Nastavení provedete na serveru CAS UK.


Přístup k plným textům

UK předplácí plné texty na mnoha různých platformách, a proto je pro vás připraven tzv. linkovací nástroj, který vám s hledáním plných textů pomůže. Nemusíte tak požadované zdroje hledat v různých databázích, abyste se dostali k plnému textu, stačí vyhledat jednou a nástroj Vás navede rovnou do správné databáze, kde si můžete plný text přečíst.

Pokud v některém zdroji uvidíte tlačítko Find It nebo odkaz s textem Find It CUNI, klikněte na něj. Zobrazí se vám seznam databází, v kterých je daný plný text dostupný.

Pozor, některé zdroje mohou být předplaceny pouze pro určité fakulty/součásti. V takovém případě je u nich poznámka “Pouze pro:” a k plnému textu se nedostanete, pokud nejste z uvedené fakulty/součásti.

U některých zdrojů na PEZu můžete najít ikonu . To znamená, že v daném zdroji je pro jednotlivé dokumenty k dispozici tlačítko CUNI Link, které vás odkáže na plný text.

Další informace k linkovacímu nástroji najdete na stránkách Ústřední knihovny UK.

Nejdříve se ujistěte, že jste skutečně v plnotextové databázi. Tuto informaci zjistíte v jednotlivých záznamech zdrojů na PEZu v označení Typ zdroje, kde musí být uvedeno fulltextový. Dále se ujistěte, že zdroj je dostupný i pro vaši fakultu.

Pokud jste v plnotextové databázi dostupné pro vaši fakultu, a přesto se k plnému textu nemůžete dostat, může nastat situace, kdy plný text nemusí být reálně dostupný. V takovém případě zjistěte, jestli není plný text dostupný v jiné databázi (např. pomocí tlačítka Find It, viz otázka výše). Pokud text nenajdete ani touto cestou, obraťte se na nás pomocí formuláře.

Může nastat situace, kdy požadujete titul/článek, ke kterému UK nemá zakoupen přístup. V takovém případě se obraťte na vaši fakultní knihovnu, kde můžete využít meziknihovní výpůjční službu (MVS).


Problémy s přihlášením

Důvodů, proč se nemůžete přihlásit, může být několik:

 • Neznáte/nepamatujete si své univerzitní číslo a heslo - Vyzkoušejte přihlášení a návody na stránce Centrální autentizační služby UK (CAS).
 • Některá ze služeb má výpadek - Kontaktujte nás pomocí formuláře.
 • Některé zdroje jsou dostupné pouze v některých knihovnách - Pokud chcete takový zdroj využít, je potřeba se dostavit osobně do dané knihovny.
 • Přihlašujete se ke zdroji, který na UK není předplácen - Zkontrolujte v přehledu zdrojů, zda zdroj, ke kterému se přihlašujete, je dostupný na UK.

Můžete si otestovat, zda počítač, se kterým pracujete, používá IP adresu ze sítě UK. Test přístupu naleznete na stránkách portálu.

Důvodů, proč vzdálený přístup nefunguje, může být několik:

 • Zdroj aktuálně nefunguje, zkuste se přihlásit později. Pokud nefunguje ani poté, kontaktujte nás pomocí formuláře.
 • Zdroj přes Shibboleth nefunguje, použijte vzdálený přístup přes EZproxy, případně můžete kontaktovat nás.