Portál elektronických zdrojů UK

Abecední seznam zdrojů

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Celkový počet zdrojů: 221
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů [více informací]
fulltextová digitální knihovna z oblasti výpočetní techniky [více informací]
Licencovaný zdroj AISLP
faktografická databáze léčivých přípravků [více informací]
faktografický portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová kolekce časopisů z oblasti výzkumu rakoviny [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti chemie [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti fyziky a příbuzných věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti matematiky [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti fyziky a příbuzných věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti meteorologie [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie [více informací]
fulltextová databáze textů z českých médií [více informací]
fulltextová databáze maďarských tisků [více informací]
volně přístupné obrázky, videa, dokumenty a audio nahrávky [více informací]
open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy [více informací]
Zdroj není dostupný ASPIZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
faktografická databáze z oblasti práva [více informací]
databáze z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
kolekce histologických snímků [více informací]
B
zpravodajský portál se zaměřením na region západního Balkánu [více informací]
Zdroj není dostupný Beck-eBibliothek: Die StudienliteraturZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
fulltextová databáze e-knih z oblasti práva [více informací]
fulltextová databáze českých právních předpisů, judikatur a odborné literatury z oblasti práva [více informací]
Zdroj není dostupný Beck-Online: Die DatenbankZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
bibliografická databáze z oblasti lékařství [více informací]
databáze digitalizované literatury z oblasti biodiverzity [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti biologických věd, ekologie a environmentálních studií [více informací]
open access repozitář z oblasti biologických věd [více informací]
bibliografická translatologická databáze [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
multioborová databáze českých e-knih [více informací]
kolekce fulltextových databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
Licencovaný zdroj Business Source Ultimate
fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu [více informací]
C
multioborová fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd [více informací]
bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice [více informací]
soubor jazykových korpusů [více informací]
faktografická databáze dodavatelů chemických látek [více informací]
faktografická databáze z oblasti chemie [více informací]
citační manažer a online generátor citací [více informací]
digitální knihovna volně dostupných e-knih z oblasti sociálních a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů a e-knih z oblasti literatury a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze e-knih z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti mediálních studií [více informací]
fulltextová databáze literatury týkající se nového koronaviru (COVID-19) [více informací]
portál online kurzů [více informací]
digitální knihovna z oblasti matematiky [více informací]
D
Zdroj není dostupný DAfilmsZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
databáze dokumentárních filmů [více informací]
slovník staré angličtiny [více informací]
digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé [více informací]
digitální knihovna z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti historie a literární vědy [více informací]
digitální knihovna z oblasti sociálních věd [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
multioborová digitální knihovna Univerzity Karlovy [více informací]
digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
multioborová databáze německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová databáze open access e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů [více informací]
multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů [více informací]
E
Licencovaný zdroj East View
databáze denního tisku a vědeckých článků z Ruska, baltských států a dalších postsovětských zemí [více informací]
multioborová databáze e-knih [více informací]
multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací [více informací]
fulltextová databáze článků o životním prostředí [více informací]
Licencovaný zdroj EconLit with Full Text
fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd [více informací]
databáze knih, kurzů a dalších zdrojů v ukrajinštině [více informací]
výkladový a terminologický meteorologický slovník [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti práva, společenských a politických věd [více informací]
multioborová fulltextová kolekce e-knih a vybraných e-časopisů [více informací]
citační manažer [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
kolekce e-knih z oblasti očního lékařství [více informací]
multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
Licencovaný zdroj EU Law Live
informační platforma zaměřená na právo EU [více informací]
digitální knihovna z oblasti matematiky [více informací]
bibliografická databáze evropské historické literatury týkající se Ameriky [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
kolekce databází pro medicínu založenou na důkazech [více informací]
F
Licencovaný zdroj Factiva
faktografická databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu [více informací]
databáze učebnic pro výuku na ZŠ a SŠ [více informací]
Zdroj není dostupný FrantextZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
korpus francouzských literárních a odborných textů. [více informací]
fulltextová digitální knihovna studijních materiálů z oboru vzdělávání [více informací]
G
literární databáze vydavatelství Gale [více informací]
jednotná platforma pro primární a sekundární zdroje [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
česká bibliografická databáze z oblasti geografie [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti geologie a geografie [více informací]
fulltextová databáze z oblasti geografie, geologie a věd o zemi [více informací]
multioborový vyhledávač odborné literatury [více informací]
nástroj pro psaní v angličitně [více informací]
bibliografická databáze z oblasti ochrany životního prostředí [více informací]
H
kolekce příruček z oblasti chemie a fyziky [více informací]
Licencovaný zdroj HeinOnline
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
fulltextová databáze z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
digitální knihovna obsahující výběr elektronických knih a videa z oblasti kinetiky lidského těla [více informací]
I
zpravodajská a analytická služba sledující mezinárodní arbitráže [více informací]
multioborová bibliografická databáze s důrazem na společenské a humanitní vědy [více informací]
datový repozitář z oblasti sociálních věd [více informací]
Licencovaný zdroj Idunn
multioborová digitální knihovna vydavatelství Scandinavian University Press [více informací]
fulltextová databáze z oblasti inženýrství a techniky [více informací]
citační analytický nástroj [více informací]
mezinárodní bibliografie teologie a náboženství [více informací]
soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, fotografií a zvukových nahrávek ČTK. [více informací]
Zdroj není dostupný Infobanka ČTKZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
soubor fulltextových databází aktuálního českého zpravodajství [více informací]
databáze z oblasti mezinárodních vztahů [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti přírodních a technických věd a lékařství [více informací]
J
bibliografická databáze zpřístupňující příručky z oblasti jazyka a lingvistiky [více informací]
multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-titulů a kolekcí [více informací]
K
fulltextová kolekce příruček z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
bibliografická databáze francouzské literatury [více informací]
fulltextová a multimediální databáze z oblasti práva, obchodu a ekonomiky [více informací]
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
multioborový vyhledávač e-knih [více informací]
L
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
Licencovaný zdroj Levná knihovna
fulltextová kolekce e-knih z oblasti práva [více informací]
bibliografická databáze z oblasti informační vědy a knihovnictví [více informací]
fulltextová databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
digitální repozitář lingvistických dat a nástrojů [více informací]
fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti anglické a americké literatury [více informací]
vyhledávací služba pro oblast přírodních věd [více informací]
M
multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků [více informací]
bibliografická databáze z oblasti matematiky [více informací]
faktografická databáze z oblasti farmakologie [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
referenční příručka pro lékařství [více informací]
N
multioborová fulltextová digitální knihovna děl nedostupných na trhu [více informací]
Licencovaný zdroj NBER Working Papers
fulltextová ekonomická databáze [více informací]
fulltextová databáze vybraných zpráv a článků z českého tisku [více informací]
fulltextový archiv mediálních zpráv z České republiky [více informací]
mediální databáze z oblasti sociálních medií [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující abstrakty konferenčních příspěvků a postery z oblasti biologických věd a lékařství [více informací]
referenční databáze z oblasti lékařství [více informací]
O
open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd [více informací]
vyhledávací portál z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
fulltextová databáze knih, výzkumných prací a statistik [více informací]
elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy [více informací]
bibliografická databáze zaměřená širokospektrálně na oblast teologické mírové etiky, filozofie, politologie, sociologie a mezinárodního práva [více informací]
bibliografická databáze egyptologické literatury [více informací]
agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů [více informací]
fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová plnotextová kolekce e-časopisů a e-knih [více informací]
multioborová bibliografická databáze [více informací]
online verze výkladového slovníku OED [více informací]
P
open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze publikací z oblasti politických věd [více informací]
fulltextová databáze denního tisku [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Central
multioborová fulltextová databáze vědecké literatury [více informací]
multioborové rozhraní akademických e-knih [více informací]
fulltextová databáze z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti přírodních věd [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Technology Collection
fulltextová databáze z oblasti techniky a inženýrství [více informací]
Licencovaný zdroj PsycARTICLES
fulltextová databáze z oblasti psychologie [více informací]
bibliografická databáze z oblasti psychologie a souvisejících oborů [více informací]
multioborová fulltextová databáze open access literatury a preprintů [více informací]
české e-knihy a multimediální knihy [více informací]
bibliografická databáze z oblasti medicíny [více informací]
R
bibliografická databáze článků z oblasti židovství [více informací]
online sada nástrojů pro práci s katalogizačními pravidly RDA [více informací]
soubor tří databází: CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database [více informací]
Licencovaný zdroj Regional Business News
fulltextová databáze regionálních obchodních publikací USA a Kanady [více informací]
digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory [více informací]
katalog písemných hudebních pramenů a rukopisů [více informací]
fulltextová databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry [více informací]
S
fulltextová databáze časopisů nakladatelství Sage [více informací]
multioborová kolekce e-knih SAGE Publishing [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
bibliografická a faktografická databáze z oblasti chemie [více informací]
online textový editor [více informací]
open access repozitář z oblasti jaderné a subjaderné fyziky [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
fulltextová kolekce recenzovaných časopisů z oblasti aplikované matematiky a počítačové vědy [více informací]
bibliografická databáze z oblasti slovanských humanitních věd [více informací]
open access repozitář informačních zdrojů pro oblast sociálních věd [více informací]
fulltextová databáze pro oblast sociologie [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti sociologie [více informací]
fulltextová databáze zaměřená na oblast sportu, zdraví a tělesné kondice [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
fulltextová digitální knihovna z oblasti strojírenství a počítačové vědy [více informací]
T
fulltextová kolekce e-knih [více informací]
multioborové fulltextové kolekce e-časopisů [více informací]
multioborová fulltextová kolekce e-knih [více informací]
bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání [více informací]
manuál citačního stylu [více informací]
databáze primárních a sekundárních zdrojů na téma kontaktů mezi Evropou a Čínou [více informací]
fulltextová databáze antické řecké literatury [více informací]
encyklopedická databáze založená na stejnojmenném tištěném slovníku [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oboru lékařství [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující materiály typu systematic reviews a trials z oblasti lékařství [více informací]
U
centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy [více informací]
bibliografická databáze časopisů (tištěných i elektronických) [více informací]
V
jednotné rozhraní k databázím z oblasti divadla [více informací]
W
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických knih a časopisů [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček [více informací]
faktografická databáze statistických informací o křesťanství [více informací]
nástroj pro psaní v angličitně [více informací]
Y
faktografický portál z oblasti filmu a mediálních studií [více informací]
Z
Zdroj není dostupný zbMATHZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
bibliografická databáze z oblasti matematiky, aplikované matematiky a historie matematiky [více informací]
bibliografická databáze z oblasti zoologie [více informací]
citační manažer [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer