Portál elektronických zdrojů UK

Zdroje indexované ve službě UKAŽ

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Celkový počet zdrojů: 103
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová fulltextová databáze e-časopisů [více informací]
fulltextová digitální knihovna z oblasti výpočetní techniky [více informací]
fulltextová kolekce časopisů z oblasti výzkumu rakoviny [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti chemie [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti fyziky a příbuzných věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti matematiky [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti fyziky a příbuzných věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti meteorologie [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie [více informací]
open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy [více informací]
databáze z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
B
databáze digitalizované literatury z oblasti biodiverzity [více informací]
databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti biologických věd, ekologie a environmentálních studií [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
multioborová databáze českých e-knih [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
Licencovaný zdroj Business Source Ultimate
fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu [více informací]
C
multioborová fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze volně dostupných elektronických knih z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
faktografická databáze z oblasti chemie [více informací]
fulltextová databáze e-knih z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti mediálních studií [více informací]
D
digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
multioborová databáze německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová databáze open access e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů [více informací]
E
multioborová databáze e-knih [více informací]
multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací [více informací]
Licencovaný zdroj EconLit with Full Text
fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti práva, společenských a politických věd [více informací]
multioborová fulltextová kolekce e-knih a vybraných e-časopisů [více informací]
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických knih a časopisů [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
kolekce e-knih z oblasti očního lékařství [více informací]
bibliografická databáze evropské historické literatury týkající se Ameriky [více informací]
kolekce databází pro medicínu založenou na důkazech [více informací]
F
databáze učebnic pro výuku na ZŠ a SŠ [více informací]
fulltextová digitální knihovna studijních materiálů z oboru vzdělávání [více informací]
G
literární databáze vydavatelství Gale [více informací]
multioborová kolekce encyklopedií [více informací]
fulltextová databáze z oblasti geografie, geologie a věd o zemi [více informací]
bibliografická databáze z oblasti ochrany životního prostředí [více informací]
H
kolekce příruček z oblasti chemie a fyziky [více informací]
fulltextová databáze z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
I
fulltextová databáze z oblasti inženýrství a techniky [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti přírodních a technických věd a lékařství [více informací]
J
soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-titulů a kolekcí [více informací]
K
fulltextová kolekce příruček z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
multioborový vyhledávač e-knih [více informací]
L
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
Licencovaný zdroj Levná knihovna
fulltextová kolekce e-knih z oblasti práva [více informací]
bibliografická databáze z oblasti informační vědy a knihovnictví [více informací]
fulltextová databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
M
multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků [více informací]
bibliografická databáze z oblasti matematiky [více informací]
faktografická databáze z oblasti farmakologie [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
O
open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd [více informací]
fulltextová databáze knih, výzkumných prací a statistik [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová plnotextová kolekce e-časopisů [více informací]
multioborová bibliografická databáze [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti práva [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství [více informací]
multioborová kolekce e-knih Oxford University Press [více informací]
P
open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze publikací z oblasti politických věd [více informací]
multioborové rozhraní akademických e-knih [více informací]
Licencovaný zdroj PsycARTICLES
fulltextová databáze z oblasti psychologie [více informací]
bibliografická databáze z oblasti psychologie a souvisejících oborů [více informací]
bibliografická databáze z oblasti medicíny [více informací]
R
bibliografická databáze článků z oblasti židovství [více informací]
Licencovaný zdroj Regional Business News
fulltextová databáze regionálních obchodních publikací USA a Kanady [více informací]
digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory [více informací]
fulltextová databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry [více informací]
S
fulltextová databáze časopisů nakladatelství Sage [více informací]
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických časopisů [více informací]
multioborová kolekce e-knih SAGE Publishing [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
fulltextová databáze pro oblast sociologie [více informací]
fulltextová databáze zaměřená na oblast sportu, zdraví a tělesné kondice [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
fulltextová digitální knihovna z oblasti strojírenství a počítačové vědy [více informací]
T
fulltextová kolekce e-knih [více informací]
multioborové fulltextové kolekce e-časopisů [více informací]
bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oboru lékařství [více informací]
W
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických knih [více informací]
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických časopisů [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček [více informací]
Z
bibliografická databáze z oblasti zoologie [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer