Portál elektronických zdrojů UK

Zdroje pro: Fakulta sociálních věd

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Celkový počet zdrojů: 95
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů [více informací]
digitální knihovna z oblasti výpočetní techniky [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti chemie [více informací]
fulltextová kolekce časopisů z oblasti výzkumu rakoviny [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z obastli fyziky a příbuzných věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti matematiky [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti meteorologie, klimatologie a hydrologie [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie [více informací]
Zdroj není dostupný AnopressZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
fulltextová databáze textů z českých médií [více informací]
volně přístupné obrázky, videa, dokumenty a audio nahrávky [více informací]
open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy [více informací]
databáze z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
kolekce histologických snímků [více informací]
B
zpravodajský portál se zaměřením na region západního Balkánu [více informací]
bibliografická databáze z oblasti lékařství [více informací]
databáze digitalizované literatury z oblasti biodiverzity [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti biologických věd, ekologie a environmentálních studií [více informací]
open access repozitář z oblasti biologických věd [více informací]
bibliografická translatologická databáze [více informací]
kolekce fulltextových databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
C
multioborová kolekce e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů a e-knih [více informací]
databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd [více informací]
bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice [více informací]
soubor jazykových korpusů [více informací]
citační manažer a online generátor citací [více informací]
multioborový vyhledávač vědeckých článků [více informací]
vybrané kolekce z oblasti hudby [více informací]
digitální knihovna volně dostupných e-knih z oblasti sociálních a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze z oblasti mediálních studií [více informací]
D
digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé [více informací]
fulltextová databáze z oblasti historie a literární vědy [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy [více informací]
institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová databáze open access e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů [více informací]
multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů [více informací]
E
multioborová databáze e-knih [více informací]
multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací [více informací]
fulltextová databáze článků o životním prostředí [více informací]
výkladový a terminologický meteorologický slovník [více informací]
kolekce vybraných e-časopisů z oblasti managementu a inženýrství [více informací]
citační manažer [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
kolekce e-knih z oblasti očního lékařství [více informací]
multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
Evropská digitální knihovna z oblasti matematiky [více informací]
bibliografická databáze evropské historické literatury týkající se Ameriky [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
kolekce databází na platformě Ovid pro medicínu založenou na důkazech [více informací]
F
G
literární databáze vydavatelství Gale [více informací]
multioborová kolekce encyklopedií [více informací]
česká bibliografická databáze z oblasti geografie [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti geologie a geografie [více informací]
fulltextová databáze z oblasti geografie, geologie a vědách o zemi [více informací]
I
Zdroj není dostupný InCites - MyOrganizationZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
analytický vyhledávací nástroj [více informací]
Zdroj není dostupný Infobanka ČTKZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
soubor fulltextových databází aktuálního českého zpravodajství [více informací]
J
Zdroj není dostupný JoVE Core BioZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
databáze videí z oblasti biologie [více informací]
soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd [více informací]
K
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti práva [více informací]
L
fulltextová databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
fulltextová databáze z oblasti anglické a americké literatury [více informací]
M
bibliografická databáze z oblasti matematiky [více informací]
N
fulltextová databáze vybraných zpráv a článků z českého tisku [více informací]
fulltextový archiv mediálních zpráv z České republiky [více informací]
O
multioborová plnotextová kolekce e-časopisů [více informací]
P
fulltextová databáze publikací z oblasti politických věd [více informací]
multioborová databáze akademických e-knih [více informací]
české e-knihy a multimediální knihy [více informací]
R
soubor tří databází: CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database [více informací]
S
fulltextová databáze časopisů nakladatelství Sage [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
fulltextová databáze pro oblast sociologie [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
T
multioborová kolekce e-knih [více informací]
multioborové fulltextové kolekce e-časopisů [více informací]
U
centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy [více informací]
W
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček [více informací]
Y
zdroj se statistickými údaji o filmovém průmyslu [více informací]
Z
citační manažer [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer