Portál elektronických zdrojů UK

Zkušební přístupy

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Celkový počet zdrojů: 15
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
fulltextová databáze e-knih a referenčních příruček z oblasti farmakologie a lékařství [více informací]
databáze obrázků, videí, dokumentů a audio nahrávek z humanitních oborů [více informací]
D
multioborová fulltextová kolekce e-časopisů [více informací]
multioborová digitální knihovna Akademie věd České republiky [více informací]
rozcestník zpřístupněných digitálních knihoven [více informací]
multioborová digitální knihovna Moravské zemské knihovny [více informací]
multioborová digitální knihovna Národní technické knihovny [více informací]
multioborová digitální knihovna Univerzity Karlovy [více informací]
J
kolekce videí z oblasti chemie [více informací]
kolekce videí z oblasti biologických věd [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-titulů a kolekcí [více informací]
K
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
P
fulltextová databáze zpřístupňující čínské všeobecné periodikum [více informací]
S
databáze informací o kvantitativních, kvalitativních a kombinovaných metodách výzkumu [více informací]
W
multioborová fulltextová databáze e-knih [více informací]