Portál elektronických zdrojů UK

Nově přidané zdroje

Celkový počet zdrojů: 26
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
Licencovaný zdroj EU Law Live
informační platforma zaměřená na právo EU [více informací]
zpravodajská a analytická služba sledující mezinárodní arbitráže [více informací]
online textový editor [více informací]
jednotná platforma pro primární a sekundární zdroje [více informací]
Licencovaný zdroj AISLP
faktografická databáze léčivých přípravků [více informací]
databáze knih, kurzů a dalších zdrojů v ukrajinštině [více informací]
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických knih a časopisů [více informací]
Zdroj není dostupný DAfilmsZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
databáze dokumentárních filmů [více informací]
mediální databáze z oblasti sociálních medií [více informací]
Licencovaný zdroj NBER Working Papers
fulltextová ekonomická databáze [více informací]
digitální knihovna obsahující výběr elektronických knih a videa z oblasti kinetiky lidského těla [více informací]
faktografická databáze z oblasti farmakologie [více informací]
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
fulltextová kolekce příruček z oblasti lékařství [více informací]
referenční databáze z oblasti lékařství [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující materiály typu systematic reviews a trials z oblasti lékařství [více informací]
nástroj pro psaní v angličitně [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-titulů a kolekcí [více informací]
multioborová fulltextová kolekce e-knih [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
fulltextová a multimediální databáze z oblasti práva, obchodu a ekonomiky [více informací]
soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, fotografií a zvukových nahrávek ČTK. [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující abstrakty konferenčních příspěvků a postery z oblasti biologických věd a lékařství [více informací]
Zdroj není dostupný FrantextZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
korpus francouzských literárních a odborných textů. [více informací]
multioborová kolekce e-knih SAGE Publishing [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer