Portál elektronických zdrojů UK

Zdroje dostupné přes Shibboleth

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Celkový počet zdrojů: 91
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová fulltextová databáze e-časopisů [více informací]
digitální knihovna z oblasti výpočetní techniky [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti chemie [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z obastli fyziky a příbuzných věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie [více informací]
databáze z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
kolekce histologických snímků [více informací]
B
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti biologických věd, ekologie a environmentálních studií [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
multioborová databáze českých e-knih [více informací]
multioborová databáze českých e-knih [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih z oblasti filozofie a náboženství [více informací]
Licencovaný zdroj Business Source Ultimate
fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu [více informací]
C
citační manažer a online generátor citací [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů a e-knih z oblasti literatury a humanitních věd [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti mediálních studií [více informací]
D
multioborová fulltextová kolekce e-časopisů [více informací]
institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
faktografická databáze z oblasti lékařství [více informací]
E
multioborová databáze e-knih [více informací]
Licencovaný zdroj EconLit with Full Text
fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd [více informací]
kolekce e-knih z oblasti práva [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství [více informací]
kolekce vybraných e-časopisů z oblasti managementu a inženýrství [více informací]
citační manažer [více informací]
kolekce e-knih z oblasti očního lékařství [více informací]
multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
kolekce databází na platformě Ovid pro medicínu založenou na důkazech [více informací]
G
literární databáze vydavatelství Gale [více informací]
multioborová kolekce encyklopedií [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti geologie a geografie [více informací]
fulltextová databáze z oblasti geografie, geologie a vědách o zemi [více informací]
faktografická databáze infekčních a tropických nemocí [více informací]
H
Licencovaný zdroj HeinOnline
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
fulltextová databáze z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
I
multioborová bibliografická databáze s důrazem na společenské a humanitní vědy [více informací]
fulltextová databáze z oblasti inženýrství a techniky [více informací]
citační analytický nástroj [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti přírodních a technických věd a lékařství [více informací]
J
bibliografická databáze zpřístupňující příručky z oblasti jazyka a lingvistiky [více informací]
multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd [více informací]
K
e-časopisy z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti práva [více informací]
L
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
bibliografická databáze z oblasti informační vědy a knihovnictví [více informací]
digitální repozitář lingvistických dat a nástrojů [více informací]
fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti anglické a americké literatury [více informací]
M
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
bibliografický adresář periodik v oblasti literatury a lingvistiky [více informací]
bibliografická databáze z oblasti literatury a jazykovědy [více informací]
O
fulltextové databáze knih, periodik, tabulek a grafů [více informací]
agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů [více informací]
multioborová bibliografická databáze [více informací]
online verze výkladového slovníku OED [více informací]
multioborová plnotextová kolekce e-časopisů [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství [více informací]
e-knihy Oxford University Press [více informací]
P
multioborová fulltextová kolekce českých e-knih a e-časopisů [více informací]
fulltextová databáze publikací z oblasti politických věd [více informací]
multioborové rozhraní akademických e-knih [více informací]
fulltextová databáze z oblasti literatury a literární vědy [více informací]
Licencovaný zdroj PsycARTICLES
fulltextová databáze z oblasti psychologie [více informací]
bibliografická databáze z oblasti psychologie a souvisejících oborů [více informací]
multioborová fulltextová databáze open access literatury a preprintů [více informací]
české e-knihy a multimediální knihy [více informací]
R
soubor tří databází: CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database [více informací]
Licencovaný zdroj Regional Business News
fulltextová databáze regionálních obchodních publikací USA a Kanady [více informací]
fulltextová databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry [více informací]
S
fulltextová databáze časopisů nakladatelství Sage [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
referenční příručky pro oblast ekonomie [více informací]
multioborová fulltextová databáze učebnic [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
fulltextová kolekce recenzovaných časopisů z oblasti aplikované matematiky a počítačové vědy [více informací]
fulltextová databáze pro oblast sociologie [více informací]
fulltextová databáze zaměřená na oblast sportu, zdraví a tělesné kondice [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
T
fulltextová kolekce e-knih [více informací]
multioborové fulltextové kolekce e-časopisů [více informací]
fulltextová kolekce titulů e-knih (atlasů a učebnic) od nakladatelství Thieme [více informací]
U
centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy [více informací]
W
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
Z
bibliografická databáze z oblasti zoologie [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer