Portál elektronických zdrojů UK

Volně dostupné zdroje

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Celkový počet zdrojů: 69
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění [více informací]
volně přístupné obrázky, videa, dokumenty a audio nahrávky [více informací]
open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy [více informací]
kolekce histologických snímků [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti lékařství [více informací]
databáze digitalizované literatury z oblasti biodiverzity [více informací]
databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
open access repozitář z oblasti biologických věd [více informací]
bibliografická translatologická databáze [více informací]
C
databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd [více informací]
bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice [více informací]
soubor jazykových korpusů [více informací]
faktografická databáze dodavatelů chemických látek [více informací]
faktografická databáze z oblasti chemie [více informací]
digitální knihovna volně dostupných e-knih z oblasti sociálních a humanitních věd [více informací]
digitální knihovna z oblasti matematiky [více informací]
D
digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé [více informací]
digitální knihovna z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti historie a literární vědy [více informací]
digitální knihovna z oblasti sociálních věd [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
multioborová digitální knihovna Univerzity Karlovy [více informací]
digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová databáze open access e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů [více informací]
multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů [více informací]
E
multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací [více informací]
fulltextová databáze článků o životním prostředí [více informací]
databáze knih, kurzů a dalších zdrojů v ukrajinštině [více informací]
výkladový a terminologický meteorologický slovník [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
digitální knihovna z oblasti matematiky [více informací]
bibliografická databáze evropské historické literatury týkající se Ameriky [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
F
fulltextová digitální knihovna studijních materiálů z oboru vzdělávání [více informací]
G
česká bibliografická databáze z oblasti geografie [více informací]
bibliografická databáze z oblasti ochrany životního prostředí [více informací]
I
datový repozitář z oblasti sociálních věd [více informací]
mezinárodní bibliografie teologie a náboženství [více informací]
databáze z oblasti mezinárodních vztahů [více informací]
L
bibliografická databáze z oblasti informační vědy a knihovnictví [více informací]
digitální repozitář lingvistických dat a nástrojů [více informací]
M
multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků [více informací]
referenční příručka pro lékařství [více informací]
O
open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd [více informací]
elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy [více informací]
bibliografická databáze zaměřená širokospektrálně na oblast teologické mírové etiky, filozofie, politologie, sociologie a mezinárodního práva [více informací]
agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů [více informací]
fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
P
open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová fulltextová databáze open access literatury a preprintů [více informací]
bibliografická databáze z oblasti medicíny [více informací]
R
bibliografická databáze článků z oblasti židovství [více informací]
digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory [více informací]
katalog písemných hudebních pramenů a rukopisů [více informací]
S
open access repozitář z oblasti jaderné a subjaderné fyziky [více informací]
open access repozitář informačních zdrojů pro oblast sociálních věd [více informací]
T
bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání [více informací]
databáze primárních a sekundárních zdrojů na téma kontaktů mezi Evropou a Čínou [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující materiály typu systematic reviews a trials z oblasti lékařství [více informací]
V
jednotné rozhraní k databázím z oblasti divadla [více informací]
W
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických knih a časopisů [více informací]
open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd [více informací]