Portál elektronických zdrojů UK

Zdroje neindexované ve službě UKAŽ

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Celkový počet zdrojů: 121
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění [více informací]
faktografický portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze textů z českých médií [více informací]
fulltextová databáze maďarských tisků [více informací]
volně přístupné obrázky, videa, dokumenty a audio nahrávky [více informací]
Zdroj není dostupný ASPIZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
faktografická databáze z oblasti práva [více informací]
kolekce histologických snímků [více informací]
Zdroj není dostupný Attilova pomstaZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
slovník maďarštiny [více informací]
B
zpravodajský portál se zaměřením na region západního Balkánu [více informací]
Zdroj není dostupný Beck-eBibliothek: Die StudienliteraturZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
fulltextová databáze e-knih z oblasti práva [více informací]
fulltextová databáze českých právních předpisů, judikatur a odborné literatury z oblasti práva [více informací]
Zdroj není dostupný Beck-Online: Die DatenbankZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
bibliografická databáze z oblasti lékařství [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
open access repozitář z oblasti biologických věd [více informací]
bibliografická translatologická databáze [více informací]
kolekce fulltextových databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd [více informací]
bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice [více informací]
soubor jazykových korpusů [více informací]
faktografická databáze dodavatelů chemických látek [více informací]
citační manažer a online generátor citací [více informací]
digitální knihovna volně dostupných e-knih z oblasti sociálních a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů a e-knih z oblasti literatury a humanitních věd [více informací]
fulltextová databáze literatury týkající se nového koronaviru (COVID-19) [více informací]
portál online kurzů [více informací]
digitální knihovna z oblasti matematiky [více informací]
D
Zdroj není dostupný DAfilmsZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
databáze dokumentárních filmů [více informací]
slovník staré angličtiny [více informací]
digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé [více informací]
digitální knihovna z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti historie a literární vědy [více informací]
digitální knihovna z oblasti sociálních věd [více informací]
digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání [více informací]
multioborová digitální knihovna Univerzity Karlovy [více informací]
multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů [více informací]
E
Licencovaný zdroj East View
databáze denního tisku a vědeckých článků z Ruska, baltských států a dalších postsovětských zemí [více informací]
fulltextová databáze článků o životním prostředí [více informací]
databáze knih, kurzů a dalších zdrojů v ukrajinštině [více informací]
výkladový a terminologický meteorologický slovník [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství [více informací]
citační manažer [více informací]
katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd [více informací]
multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
digitální knihovna z oblasti matematiky [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
F
Licencovaný zdroj Factiva
faktografická databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu [více informací]
Zdroj není dostupný FrantextZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
korpus francouzských literárních a odborných textů. [více informací]
G
česká bibliografická databáze z oblasti geografie [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti geologie a geografie [více informací]
multioborový vyhledávač odborné literatury [více informací]
nástroj pro psaní v angličitně [více informací]
H
Licencovaný zdroj HeinOnline
fulltextová databáze z oblasti práva [více informací]
digitální knihovna obsahující výběr elektronických knih a videa z oblasti kinetiky lidského těla [více informací]
I
multioborová bibliografická databáze s důrazem na společenské a humanitní vědy [více informací]
datový repozitář z oblasti sociálních věd [více informací]
Licencovaný zdroj Idunn
multioborová digitální knihovna vydavatelství Scandinavian University Press [více informací]
citační analytický nástroj [více informací]
mezinárodní bibliografie teologie a náboženství [více informací]
Zdroj není dostupný Infobanka ČTKZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
soubor fulltextových databází aktuálního českého zpravodajství [více informací]
soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, fotografií a zvukových nahrávek ČTK. [více informací]
databáze z oblasti mezinárodních vztahů [více informací]
J
bibliografická databáze zpřístupňující příručky z oblasti jazyka a lingvistiky [více informací]
multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
K
bibliografická databáze francouzské literatury [více informací]
fulltextová a multimediální databáze z oblasti práva, obchodu a ekonomiky [více informací]
L
digitální repozitář lingvistických dat a nástrojů [více informací]
fulltextová databáze z oblasti anglické a americké literatury [více informací]
vyhledávací služba pro oblast přírodních věd [více informací]
M
referenční příručka pro lékařství [více informací]
N
multioborová fulltextová digitální knihovna děl nedostupných na trhu [více informací]
Licencovaný zdroj NBER Working Papers
fulltextová ekonomická databáze [více informací]
fulltextová databáze vybraných zpráv a článků z českého tisku [více informací]
fulltextový archiv mediálních zpráv z České republiky [více informací]
mediální databáze z oblasti sociálních medií [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující abstrakty konferenčních příspěvků a postery z oblasti biologických věd a lékařství [více informací]
referenční databáze z oblasti lékařství [více informací]
O
vyhledávací portál z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy [více informací]
bibliografická databáze zaměřená širokospektrálně na oblast teologické mírové etiky, filozofie, politologie, sociologie a mezinárodního práva [více informací]
bibliografická databáze egyptologické literatury [více informací]
agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů [více informací]
fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
online verze výkladového slovníku OED [více informací]
P
fulltextová databáze zpřístupňující čínské všeobecné periodikum [více informací]
fulltextová databáze denního tisku [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Central
multioborová fulltextová databáze vědecké literatury [více informací]
fulltextová databáze z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze z oblasti přírodních věd [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Technology Collection
fulltextová databáze z oblasti techniky a inženýrství [více informací]
multioborová fulltextová databáze open access literatury a preprintů [více informací]
české e-knihy a multimediální knihy [více informací]
R
online sada nástrojů pro práci s katalogizačními pravidly RDA [více informací]
soubor tří databází: CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database [více informací]
katalog písemných hudebních pramenů a rukopisů [více informací]
S
bibliografická a faktografická databáze z oblasti chemie [více informací]
open access repozitář z oblasti jaderné a subjaderné fyziky [více informací]
fulltextová kolekce recenzovaných časopisů z oblasti aplikované matematiky a počítačové vědy [více informací]
open access repozitář informačních zdrojů pro oblast sociálních věd [více informací]
fulltextová databáze e-časopisů z oblasti sociologie [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
T
manuál citačního stylu [více informací]
databáze primárních a sekundárních zdrojů na téma kontaktů mezi Evropou a Čínou [více informací]
fulltextová databáze antické řecké literatury [více informací]
encyklopedická databáze založená na stejnojmenném tištěném slovníku [více informací]
databáze zdrojů z oblasti plastické chirurgie [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující materiály typu systematic reviews a trials z oblasti lékařství [více informací]
U
centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy [více informací]
bibliografická databáze časopisů (tištěných i elektronických) [více informací]
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických časopisů [více informací]
V
jednotné rozhraní k databázím z oblasti divadla [více informací]
W
open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd [více informací]
faktografická databáze statistických informací o křesťanství [více informací]
nástroj pro psaní v angličitně [více informací]
Y
faktografický portál z oblasti filmu a mediálních studií [více informací]
Z
Zdroj není dostupný zbMATHZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
bibliografická databáze z oblasti matematiky, aplikované matematiky a historie matematiky [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer