Portál elektronických zdrojů UK

Lékařství

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
fulltextová kolekce časopisů z oblasti výzkumu rakoviny [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie [více informací]
kolekce histologických snímků [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti lékařství [více informací]
databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
open access repozitář z oblasti biologických věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
multioborová databáze českých e-knih [více informací]
C
kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze literatury týkající se nového koronaviru (COVID-19) [více informací]
E
fulltextová kolekce e-knih z klinické praxe [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství [více informací]
kolekce e-knih z oblasti očního lékařství [více informací]
kolekce databází na platformě Ovid pro medicínu založenou na důkazech [více informací]
I
kolekce e-časopisů z oblasti přírodních a technických věd a lékařství [více informací]
Zdroj není dostupný IsabelZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
nástroj pro diferenciální diagnostiku [více informací]
K
e-časopisy z oblasti lékařství [více informací]
L
fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
vyhledávací služba pro oblast přírodních věd [více informací]
M
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
referenční příručka pro lékařství [více informací]
O
fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství [více informací]
P
fulltextová databáze z oblasti lékařství [více informací]
české e-knihy a multimediální knihy [více informací]
bibliografická databáze z oblasti medicíny [více informací]
R
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství a biologie [více informací]
T
fulltextová kolekce e-knih [více informací]
fulltextová kolekce titulů e-knih (atlasů a učebnic) od nakladatelství Thieme [více informací]
fulltextová kolekce e-knih, e-časopisů, operačních procedur a kazuistiky z oboru neurochirurgie [více informací]
U
W
open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer