Portál elektronických zdrojů UK

Lékařství

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství [více informací]
Licencovaný zdroj AISLP
faktografická databáze léčivých přípravků [více informací]
faktografický portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová kolekce časopisů z oblasti výzkumu rakoviny [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie [více informací]
kolekce histologických snímků [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti lékařství [více informací]
databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny [více informací]
open access repozitář z oblasti biologických věd [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
multioborová databáze českých e-knih [více informací]
C
referenční kolekce případových studií z oboru lékařství [více informací]
fulltextová databáze e-knih z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová databáze literatury týkající se nového koronaviru (COVID-19) [více informací]
D
digitální knihovna z oblasti lékařství [více informací]
E
kolekce e-knih z oblasti očního lékařství [více informací]
kolekce databází pro medicínu založenou na důkazech [více informací]
I
kolekce e-časopisů z oblasti přírodních a technických věd a lékařství [více informací]
K
fulltextová kolekce příruček z oblasti lékařství [více informací]
fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství [více informací]
L
fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
vyhledávací služba pro oblast přírodních věd [více informací]
M
faktografická databáze z oblasti farmakologie [více informací]
bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství [více informací]
referenční příručka pro lékařství [více informací]
N
bibliografická databáze zpřístupňující abstrakty konferenčních příspěvků a postery z oblasti biologických věd a lékařství [více informací]
referenční databáze z oblasti lékařství [více informací]
O
fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství [více informací]
P
fulltextová databáze z oblasti lékařství [více informací]
české e-knihy a multimediální knihy [více informací]
bibliografická databáze z oblasti medicíny [více informací]
T
fulltextová kolekce e-knih [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oboru lékařství [více informací]
bibliografická databáze zpřístupňující materiály typu systematic reviews a trials z oblasti lékařství [více informací]
U
W
open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer