Portál elektronických zdrojů UK

Multioborové

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová fulltextová databáze e-časopisů [více informací]
Zdroj není dostupný AnopressZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
fulltextová databáze textů z českých médií [více informací]
B
multioborová databáze českých e-knih [více informací]
C
multioborová kolekce e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů a e-knih [více informací]
bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice [více informací]
citační manažer a online generátor citací [více informací]
multioborový vyhledávač vědeckých článků [více informací]
D
digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé [více informací]
digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy [více informací]
institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová databáze open access e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů [více informací]
multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů [více informací]
E
multioborová databáze e-knih [více informací]
multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací [více informací]
kolekce vybraných e-časopisů z oblasti managementu a inženýrství [více informací]
citační manažer [více informací]
multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
G
literární databáze vydavatelství Gale [více informací]
multioborová kolekce encyklopedií [více informací]
multioborový vyhledávač odborné literatury [více informací]
I
datový repozitář z oblasti sociálních věd [více informací]
citační analytický nástroj [více informací]
Zdroj není dostupný InCites - MyOrganizationZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
analytický vyhledávací nástroj [více informací]
Zdroj není dostupný Infobanka ČTKZdroj je dostupný pouze z počítačů některých součástí univerzity a/nebo nepodporuje vzdálený přístup.
soubor fulltextových databází aktuálního českého zpravodajství [více informací]
J
multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd [více informací]
K
multioborový vyhledávač e-knih [více informací]
multioborová fulltextová databáze vědeckých publikací v korejštině [více informací]
L
M
multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků [více informací]
N
fulltextová databáze vybraných zpráv a článků z českého tisku [více informací]
fulltextový archiv mediálních zpráv z České republiky [více informací]
O
open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd [více informací]
agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů [více informací]
fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová plnotextová kolekce e-časopisů [více informací]
P
katalog e-knih dostupných na Univerzitě Karlově [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Central
multioborová fulltextová databáze vědecké literatury [více informací]
multioborová databáze akademických e-knih [více informací]
R
open access repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006 [více informací]
S
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
T
multioborové fulltextové kolekce e-časopisů [více informací]
manuál citačního stylu [více informací]
U
centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy [více informací]
W
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček [více informací]
Z
citační manažer [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer