Portál elektronických zdrojů UK

Multioborové

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová fulltextová databáze e-časopisů [více informací]
fulltextová databáze textů z českých médií [více informací]
C
multioborová fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih [více informací]
bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice [více informací]
citační manažer a online generátor citací [více informací]
portál online kurzů [více informací]
D
digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé [více informací]
multioborová digitální knihovna Univerzity Karlovy [více informací]
digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy [více informací]
multioborová databáze německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů [více informací]
multioborová databáze open access e-knih [více informací]
multioborová databáze open access e-časopisů [více informací]
multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů [více informací]
E
multioborová databáze e-knih [více informací]
multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací [více informací]
databáze knih, kurzů a dalších zdrojů v ukrajinštině [více informací]
citační manažer [více informací]
multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
faktografická statistická databáze [více informací]
G
literární databáze vydavatelství Gale [více informací]
jednotná platforma pro primární a sekundární zdroje [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
multioborový vyhledávač odborné literatury [více informací]
I
multioborová bibliografická databáze s důrazem na společenské a humanitní vědy [více informací]
Licencovaný zdroj Idunn
multioborová digitální knihovna vydavatelství Scandinavian University Press [více informací]
citační analytický nástroj [více informací]
soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, fotografií a zvukových nahrávek ČTK. [více informací]
J
multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů [více informací]
soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-titulů a kolekcí [více informací]
K
multioborový vyhledávač e-knih [více informací]
M
multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků [více informací]
N
multioborová fulltextová digitální knihovna děl nedostupných na trhu [více informací]
O
open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd [více informací]
agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů [více informací]
fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
multioborová plnotextová kolekce e-časopisů a e-knih [více informací]
multioborová bibliografická databáze [více informací]
P
fulltextová databáze denního tisku [více informací]
multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Central
multioborová fulltextová databáze vědecké literatury [více informací]
multioborové rozhraní akademických e-knih [více informací]
multioborová fulltextová databáze open access literatury a preprintů [více informací]
S
multioborová kolekce e-knih SAGE Publishing [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih [více informací]
T
multioborové fulltextové kolekce e-časopisů [více informací]
multioborová fulltextová kolekce e-knih [více informací]
manuál citačního stylu [více informací]
U
centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy [více informací]
W
multioborová fulltextová databáze volně dostupných elektronických knih a časopisů [více informací]
multioborová bibliografická a citační databáze [více informací]
open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd [více informací]
multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček [více informací]
Z
citační manažer [více informací]
 • Legenda:
 • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
 • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
 • Zkušební přístup Zkušební přístup
 • Vyhledávač Vyhledávač
 • Citační manažer Citační manažer