Portál elektronických zdrojů UK

Social Science Research Network (SSRN)

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

SSRN je velmi obsáhlý systém složený z několika specializovaných výzkumných sítí pro jednotlivé konkrétní obory. Jádro systému tvoří SSRN´s eLibrary, která obsahuje kolem 500 000 plnotextových materiálů. Ještě větší penzum materiálů je dostupné ve formě abstraktů. 

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: