Portál elektronických zdrojů UK

Anopress

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Mediální databáze plných textů článků z českých tištěných a internetových periodik, přepisů rozhlasových a televizních pořadů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován. Přístupný je také archiv s retrospektivou do roku 1996.

Tento zdroj je dostupný pouze z Knihovny Fakulty sociálních věd UK, z Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (bližší informace získáte u pultu). Pedagogická fakulta má zdroj dostupný ze všech počítačů fakulty a také pomocí vzdáleného přístupu.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: fulltextová databáze textů z českých médií
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Anopress IT
Dodatečné info ke zdroji: