Portál elektronických zdrojů UK

Digitální univerzitní repozitář

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Digitální repozitář Univerzity Karlovy je provozován v systému DigiTool a poskytuje přístup k:

 • Historická sbírka knihovny Právnické fakulty UK: výběr z historických pramenů českého práva uložených v knihovně PF UK; dokumenty jsou přístupné v režimu Open Access.
 • Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK: dokumenty jsou přístupné v režimu otevřeného přístupu (open access).
 • Výstavy Knihovny geografie PřF UKelektronické verze výstav realizovaných v Knihovně geografie.
 • Knihovny významných osobností: sbírka mapuje knihovny patřící významným českým osobnostem 19. a 20. století; dokumenty jsou přístupné v režimu Open Access.
 • Historické dokumenty Archivu UK: zahrnuje listiny (časový rozsah: 1322-1997) a rukopisy (časový rozsah: 1347-1815); dokumenty jsou přístupné v režimu Open Access.
 • Dokumenty Rektorátu Univerzity Karlovy v Prazedokumenty jsou přístupné pouze zaměstnancům Univerzity Karlovy v Praze na základě autentikace.
 • Historické knihovní fondy Filozofické fakulty UKfond "Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum"; dokumenty jsou v režimu Open Access.
 • Sbírka CERGE-EIčlánky a disertace z oboru ekonomických věd; dokumenty jsou v režimu Open Access.
 • Projekt ePrezenčkadigitalizované verze často žádaných dokumentů z knihoven UK; z důvodu autorsko-právní ochrany jsou plné texty dokumentů přístupné pouze v knihovnách pomocí speciálního terminálu.
 • Vysokoškolské kvalifikační práce (před rokem 2006): sbírka obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze obhájené před rokem 2006; plné texty jsou přístupné pouze z IP adres UK a po přihlášení

Více info


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
 • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: Ústřední knihovna UK
Dodatečné info ke zdroji: