Portál elektronických zdrojů UK

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

IEEE/IET Electronic Library (IEL) je fulltextová databáze technické literatury z oblasti elektroinženýrství a informatiky z produkce Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Institution of Engineering and Technology (IET). Databáze zpřístupňuje časopisy, sborníky a standardy z klíčových oblastí techniky.

Databáze je dostupná prostřednictvím rozhraní IEEE Xplore Digital Library.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo