Portál elektronických zdrojů UK

American Chemical Society Journals

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

ACS Publications je fulltextovou databází e-časopisů z oblasti chemických a příbuzných věd produkovaných od roku 1879 American Chemical Society.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo