Portál elektronických zdrojů UK

UpToDate Anywhere

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodný nejen pro klinické použití (point of care), ale také pro výuku na lékařských fakultách, fakultách ošetřovatelství a pro celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu (point of learning).

Součástí služby je mj.:

 • integrovaná databáze léčiv a interakcí (budovaná ve spolupráci s Lexicomp®) s databází léků pro dospělé a děti včetně mezinárodních a přírodních látek,
 • klinické kalkulátory, které odstraňují nutnost pamatovat si vzorce nebo použít jiné pomůcky,
 • báze témat pro pacienty, které pomohou lékařům vzdělávat pacientů a podporovat společné rozhodování,
 • možnost odeslat dotazy a připomínky redaktorovi každého tématu.

K databázi je možné přistupovat přes mobilní aplikaci (návod k registraci účtu) a pomocí vzdáleného přístupu (EZproxy).

Používáním UpToDate uživatel získává kredity CME/CE akreditované Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) a uznávané ve státech Evropské unie v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Zdroj je dostupný také pro zaměstnance fakultních nemocnic.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
 •  
 • Charakteristika: faktografická databáze z oblasti lékařství
 • Dostupnost do: 31.12.2020
 • Obory: Lékařství
 • Typ zdroje: faktografický
 • Producent: Wolters Kluwer
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo