Portál elektronických zdrojů UK

Geografická bibliografie ČR online (GEOBIBLINE)

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

GEOBIBLINE je bibliografická databáze (s abstrakty) geografických publikací s českými reáliemi. Zahrnuje geografické práce věnované území Česka nebo napsané českými autory.Výběrově jsou k záznamům přípojené plné texty a 2D snímky.

Retrospektiva: 1510 – současnost.

Typologie dokumentů: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce. Tematicky zahrnuje oblast teoretické, fyzické a sociální geografie, demografie, kartografie a aplikované geoinformatiky.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: