Portál elektronických zdrojů UK

RDA Toolkit

Katalogizační pravidla RDA v prohledávatelné formě, v anglickém, německém a francouzském jazyce. RDA Toolkit dále nabízí:

  • nástroje vytvořené uživateli z RDA komunity (pracovní postupy, mapy a další),
  • mapování na další schémata a aplikace, včetně MARC21,
  • úplný text předchozí verze pravidel (AACR2) s odkazy na RDA,
  • prohlášení knihoven, které jsou zodpovědné za vytvoření RDA (USA, VB, Austrálie, Německo),
  • ukázkové záznamy ve formátu MARC.

Přístup je omezen na jednoho pracujícího uživatele.

Můžete vyzkoušet i beta verzi RDA Toolkitu. Pozor, RDA Steering neschválil beta verzi pro použití při katalogizaci, web beta se stane autorizovaný 15. prosince 2020.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: