Portál elektronických zdrojů UK

Lippincott, Williams & Wilkins Journals

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth
Pro celou Univerzitu Karlovu je dostupná kolekce Lippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection, jedná se o kolekci nejcitovanějších medicínských časopisů (dle Journal Citation Reports) z produkce LWW.
 

Kolekce dostupné pouze pro 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP a LF HK:

  • Lippincott, Williams & Wilkins Journal Legacy Archive je kompletní historický archiv stovek časopisů LWW, který obsahuje všechna vydání počínaje prvním číslem prvního ročníku až po poslední číslo vydané v roce 1999. Ke kolekci je zakoupen trvalý přístup.
  • Lippincott, Williams & Wilkins Journal Definite Archive je nová kolekce časopisů vydavatelství LWW. Zpřístupňuje obsah desítek časopisů LWW od prvního vydání až do konce roku 2003 se zaměřením na medicínu, ošetrovatelství a zdravotnictví. Ke kolekci je zakoupen trvalý přístup.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Návody


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství
  • Obory: Lékařství
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo