Portál elektronických zdrojů UK

Index Theologicus (IxTheo)

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

IxTheo je mezinárodní bibliografická databáze z oblasti teologie a religionistiky zaměřená na evropskou oblast. Indexuje pravidelně nejen stovky časopisů, ale i sborníky, festschrifty a církevní dokumenty. Založena byla roku 1975 pod názvem Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie und Religionswissenschaft (ZID).


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: