Portál elektronických zdrojů UK

TOXNET

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

TOXNET® (TOXicology Data NETwork) je zdarma dostupný portál databází nabízející informace a literaturu o chemických látkách, lécích, nemocích a životním prostředí, otravách apod. Oborově pokrývá témata z pracovního lékařství, ochrany veřejného zdraví a toxikologie. Slouží mj. jako zdroj pro hodnocení rizik a předpisů. 

TOXNET je také dostupný v mobilní verzi.

Více info   Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: