Portál elektronických zdrojů UK

Dictionary of Old English

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

Slovník staré angličtiny (DOE) definuje slovní zásobu prvních šesti století (600-1150) anglického jazyka. DOE doplňuje Slovník střední angličtiny (který pokrývá období 1100-1500) a Oxfordský anglický slovník, které spolu poskytují úplný popis slovní zásoby angličtiny.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: