Portál elektronických zdrojů UK

ICPSR

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) je největší sociálněvědní datový archiv obsahující tisíce souborů. Zahrnuje několik specializovaných datových kolekcí z oblasti vzdělávání, ageingu, trestního práva, zneužívání návykových látek, terorismu a dalších oborů.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: