Portál elektronických zdrojů UK

Writefull

Služba Writefull je nástroj pro akademické psaní, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píšou a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nabízí korekci použité slovní zásoby, gramatiky, stylu, interpunkce a pravopisu.

Součástí institucionální licence Writefull jsou tyto nástroje:

  • Writefull Revise je webová verze Writefull, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru. Je tak vhodným nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod.
  • Writefull Cite je další webová aplikace, která dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.
  • Writefull for Word je k dispozici jako doplněk do MS Word 2019 resp. Office 365. Writefull for Word nabízí navíc tzv. „Sentence Palette“ – prohledávatelnou sbírku vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Použít je lze pro strukturování a psaní jakéhokoli textu.

 

Záznamy z webinářů

Seznamente se: Writefull - nástroj pro vaše odborné texty v angličtině - záznam zde

Writefull for Institutions: The New Generation of Academic Writing Support - záznam zde

 

 

Pro přístup k Writefull for Word potřebujete univerzitní e-mailovou adresu ve tvaru xxx@domena.cuni.cz nebo xxx@cerge-ei.cz. Pokud takový e-mail nemáte, můžete si ho vytvořit podle tohoto návodu.

Po stažení Writefull for Word klikněte na tlačítko "Don't have an account" a v dalším kroku zadejte Vaši univerzitní e-mailovou adresu a libovolné heslo. Na uvedenou adresu Vám přijde verifikační e-mail, který je potřeba potvrdit. Pak už můžete využívat nástroj Writefull, v případě potřeby jsou pro Vás k dispozici obecný návod k používání a přístupu k Writefull a detailní návod k Writefull for Word. Nejčastější problémy s instalací Witefull for Word a jejich řešení jsou popsány v tomto návodu.

Pro instalaci na pracovní počítač může být potřebná asistence ÚVT/IT oddělení fakulty.

Informace o nové funkci "Full Edit" je k dispozici na tomto odkazu.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: