Portál elektronických zdrojů UK

AISLP

AISLP - Automatizovaný informační systém léčivých přípravků vznikl ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dnes je založen na oficiálně získávaných datech ze SÚKL Praha, ŠÚKL Bratislava a dalších státních institucí, autorských článcích o léčivech a postupně přebíraných oficiálních Příbalových informacích pro pacienta (tzv. příbalový leták) a Souhrnech údajů o léčivém přípravku (SPC).

Databáze obsahuje kódy léčivých přípravků, parafarmaceutiky, prostředky zdravotnické techniky. Umožňuje snadné vyhledávání, výběr podle různých krtiérií i textové vyhledávání. Ke každému léčivému přípravku jsou k dispozici textové informace, informace o složení, o způsobu výdeje, o cenách a úhradách a informace o preskripčních a indikačních omezeních. 


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: