Portál elektronických zdrojů UK

Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je bibliografickou databází, která je v rámci zdroje EBSCO volně dostupná. Indexuje klíčové zdroje (časopisy, knihy, výzkumné zprávy atd.) pro oblasti knihovnictví a informační vědy.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Přístup k databázi LISTA je možný také z LibraryResearch (pro externí uživatele).

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: