Portál elektronických zdrojů UK

Literature Online

Shibboleth

Literature Online je významnou databází pro studium a výuku anglické literatury. Služba v sobě integruje tisíce plných textů literárních děl, knihovnu literárních kritik a referenčních informací. Sbírka zahrnuje jak poezii, prózu a divadelní hry, tak i audio a video záznamy.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo