Portál elektronických zdrojů UK

Manuscriptorium

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Národní knihovna České republiky
Dodatečné info ke zdroji: