Portál elektronických zdrojů UK

MEDLINE

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

MEDLINE je přední databáze pokrývající témata biomedocíny a přírodních věd zahrnující bioinženýrství, veřejné zdraví, klinickou péči, ošetřovatelství, stomatologii, veterinární medicínu, mořskou biologii a preklinické vědy. Databáze je dostupná na platformě Ovid.

K práci na platformě Ovid můžete využít také stručný návod v češtině nebo videotutoriál pokročilé práce s databází (v angličtině).

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství
  • Obory: Lékařství
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: Wolters Kluwer
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo