Portál elektronických zdrojů UK

PubMed

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

PubMed zpřístupňuje miliony záznamů biomedicínské literatury z databáze MEDLINE, Life Science časopisů a e-knih. PubMed citace a abstrakta zahrnují pole biomedicíny a zdraví, část oblasti přírodních věd, behaviorální vědy, chemické vědy a bioinženýrství. Záznamy mohou obsahovat linky na plný text v PubMed Central a na stránkách vydavatele.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: bibliografická databáze z oblasti medicíny
  • Obory: Lékařství
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI)
Dodatečné info ke zdroji: