Portál elektronických zdrojů UK

Wiley Online Library

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Wiley Online Library je rozsáhlá fulltextová databáze obsahující tituly elektronických časopisů, knih a referenčních příruček z oblasti lékařských, přírodních, sociálních a humanitních věd a umění vydávaných vydavatelstvím Wiley a dceřinými společnostmi.

Na Univerzitě Karlově jsou dostupné:

  • časopisy - plné texty jsou přístupné v retrospektivě od roku 1997 do současnosti.
  • knihy – trvale zakoupené vybrané tituly z oblasti psychologie, lékařství, matematiky, informatiky.

Řada časopisů a knih je přístupná ve formě Open Access.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: John Wiley & Sons
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo