Portál elektronických zdrojů UK

Social Science Research Network (SSRN)

SSRN je velmi obsáhlý systém složený z několika specializovaných výzkumných sítí pro jednotlivé konkrétní obory. Jádro systému tvoří SSRN´s eLibrary, která obsahuje kolem 500 000 plnotextových materiálů. Ještě větší penzum materiálů je dostupné ve formě abstraktů. 

Více info Návody


Dodatečné info ke zdroji: