Portál elektronických zdrojů UK

CEJSH

Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) je volně dostupnou databází anglických abstraktů a výběrově také plných textů odborných časopiseckých článků z oblastí společenských a humanitních věd vydávaných primárně v zemích V4 (Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko), ale také v Bosně a Hercegovině, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a na Ukrajině.


Dodatečné info ke zdroji: