Portál elektronických zdrojů UK

Ulrichsweb

Ulrichsweb je zdroj pro snadné vyhledání podrobných informací o různých typech periodik z celého světa: akademických a školních časopisech, elektronických časopisech, odborně posouzených titulech, oblíbených magazínech, novinách, ročenkách, zpravodajích a dalších titulech.

Tato databáze poskytuje mnoho údajů o časopisech: např. název, vydavatel, země vydání, periodicita, datum zahájení publikování, ISSN tištěné verze, ISSN elektronické verze (pokud existuje), jazyk, cena předplatného, status (aktivní, zrušený, chystaný). Podle všech polí lze vyhledávat, výsledky hledání ukládat do souboru, zasílat e-mailem nebo tisknout. Každý záznam je v Ulrichsweb zařazen do předmětových kategorií.

 Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: