Portál elektronických zdrojů UK

Web of Science

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Web of Science (WoS) je mezinárodní bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy, techniky, humanitních a společenských věd. Informace o publikacích jsou dostupné včetně abstraktu a citovaných referencí. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Díky WoS je možné sledovat aktuální trendy, získat přehled o nově vznikajících oblastech výzkumu nebo identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. Autoři publikací mohou využít ResearcherID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací.

Web of Science Core Collection obsahuje tyto citační rejstříky:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)
 • Index Chemicus (IC)

Pro předplatitele Web of Science je dostupná rozšířená verze webového citačního manažeru EndNote Basic.

Zdroj je dostupný také pro zaměstnance fakultních nemocnic a externí registrované uživatele.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
 • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
 • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: multioborová bibliografická a citační databáze
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: bibliografický
 • Producent: Clarivate Analytics
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo