Portál elektronických zdrojů UK

Anopress

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

Tento zdroj pro vás není plně dostupný!

Mediální databáze plných textů článků z českých tištěných a internetových periodik, přepisů rozhlasových a televizních pořadů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován. Přístupný je také archiv s retrospektivou do roku 1996.

Tento zdroj je dostupný pouze z Knihovny Fakulty sociálních věd UK, z Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích a ze studovny Knihovny Pedagogické fakulty UK (bližší informace získáte u pultu).


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: fulltextová databáze textů z českých médií
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Anopress IT
Dodatečné info ke zdroji: