Portál elektronických zdrojů UK

Newton Media Search

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

Přes pohodlné a rychlé webové rozhraní Newton Media Search lze 24 hodin denně fulltextově vyhledávat v elektronickém archivu tištěných i elektronických médií. V archivu Newton Media Search je k dispozici obsah z celostátních i regionálních periodik a společenských i odborných časopisů, zpravodajství z několika set internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů z České republiky. Archiv do roku 1996.

Zdroj dostupný pouze přes vzdálený přístup prostřednictvím EZproxy.

 


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: