Portál elektronických zdrojů UK

Digital Karl Barth Library

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Digitální knihovna Karla Bartha zpřístupňuje plné texty celého díla tohoto významného evangelického teologa 20. století.

Databáze je čtvrtletně aktualizována. Přidávány jsou postupně anglické překlady vybraných děl. Vedle textového obsahu je plánováno též zpřístupnění fotografií, zvukových nahrávek a dalších archiválií.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: