Portál elektronických zdrojů UK

Business Source Ultimate

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Otevřít zdroj

Business Source Ultimate je jedna z nejvyužívanějších vědeckých fulltextových databází pro oblast obchodu, marketingu, managementu, financí, ekonomiky. Vedle plných textů článků databáze obsahuje finanční data, knihy, referenční příručky, konferenční sborníky, případové studie, průmyslové zprávy, zprávy o průzkumu trhu, zprávy o jednotlivých zemích, profily firem, SWOT analýzy atd.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
  • Obory: Ekonomické vědy, obchod
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: EBSCO Information Services
Dodatečné info ke zdroji: