Portál elektronických zdrojů UK

GreenFILE

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Databáze GreenFILE je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. Poskytuje přístup k informacím, které se týkají nejrůznějších témat z oblasti životního prostředí, počínaje globálním oteplováním přes recyklaci odpadů až po alternativní paliva.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: