Portál elektronických zdrojů UK

PsycINFO

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

PsycINFO je databáze American Psychological Association z oblasti psychologie a souvisejících oborů. Zahrnuje citace z časopisů, kapitoly z knih, knihy a dizertační práce.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Pokud vám nefunguje vzdálený přístup pomocí Shibboleth, aplikujte návod z Nápovědy PEZ a v rozbalovacím seznamu vyberte katedru psychologie kde studujete.

Přístup k tomuto zdroji byl částečně hrazen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: bibliografická databáze z oblasti psychologie a souvisejících oborů
  • Obory: Psychologie
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: American Psychological Association
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo