Portál elektronických zdrojů UK

ProQuest Central

Shibboleth

Otevřít zdroj

ProQuest Central je multioborovou databází zahraniční literatury. Nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Rozhraní poskytuje uživatelům nezbytnou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce, ať už se jedná o vědecké pracovníky, doktorandy či vysokoškolské studenty.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: multioborová fulltextová databáze vědecké literatury
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: ProQuest
Dodatečné info ke zdroji: