Portál elektronických zdrojů UK

ProQuest Central

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

Otevřít zdroj

ProQuest Central je multioborovou databází zahraniční literatury. Nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Rozhraní poskytuje uživatelům nezbytnou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce, ať už se jedná o vědecké pracovníky, doktorandy či vysokoškolské studenty.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: multioborová fulltextová databáze vědecké literatury
  • Dostupnost do: 31.1.2020
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: ProQuest
Dodatečné info ke zdroji: