Portál elektronických zdrojů UK

EZB - Electronic Journals Library

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

EZB - Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má fakultní knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: multioborový katalog e-časopisů
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: portál
  • Producent: Universität Regensburg
Dodatečné info ke zdroji: