Portál elektronických zdrojů UK

East View

Informační zdroj pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.

Dostupné databáze: 

  • Universal Database of Ukraine, Moldova, Belarus and Baltics (UDB-EUR) zahrnuje významná periodika vydávaná v těchto nově nezávislých státech, které byly součástí Sovětského svazu. Zdroje jsou většinou v ruštině, pokrývají různé otázky domácího i mezinárodního významu. Více informací o databázi najdete na webu poskytovatele.
  • Universal Database of Central Asia and the Caucasus (UDB-CAC) zahrnuje řadu periodik vydávaných v nově nezávislých státech bývalého Sovětského svazu. Zdroje jsou většinou v ruštině a angličtině a pokrývají různé otázky domácího i mezinárodního významu. Více informací o databázi najdete na webu poskytovatele.
  • Universal Database of Russian Social Sciences and Humanities Periodicals (UDB-EDU) zahrnuje e-časopisy o sociologii, filozofii, historii, ekonomice, pedagogice, politologii a právu. Mnohé z těchto humanitárních periodik jsou exkluzivní pro tuto databázi, kterou vydává Ruská akademie věd. Více informací o databázi najdete na webu poskytovatele.
  • Jednotlivé tituly: Far Eastern Affairs and Social Sciences 

Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: