Portál elektronických zdrojů UK

Brepolis Latin Complete

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.).

Brepolis Latin Complete zpřístupňuje následující subdatabáze:

  • Library of Latin Texts - jedna z nejvýznamnějších databází latinské literatury od starověku po 20. století.
  • Aristoteles Latinus Database - kritická vydání středověkých překladů Aristotelových spisů v plných textech.
  • Archive of Celtic-Latin Literature - latinské texty filosofů raného středověku (400-1200) z území keltské Evropy (Svatý Patrick, Augustinus Hibernicus, Columbanus, Sedulius Scottus, John Scottus Eriugena, Peter Abelard ...)
  • Monumenta Germaniae Historica (MGH) - jedna z nejvýznamnějších medievistických kritických edic.
  • Database of Latin Dictionaries - databáze propojující různé druhy latinských slovníků vyvíjená CTLO (Centre Traditio Litterarum Occidentalium).
  • Dictionary of Medieval Latin from British Sources - jedná se o nejsrozumitelnější slovník středověké latiny a první slovník se zaměřením na britskou středověkou latinu.
  • L’Année philologique - bibliografická databáze vědeckých prací týkajících se všech aspektů starověkých řeckých a římských civilizací.

Výše uvedené databáze je možné prohledávat ve společném rozhraní Cross Database Searchtool.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: