Portál elektronických zdrojů UK

ScienceDirect

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

ScienceDirect je multioborová fulltextová databáze poskytující přístup do článků z recenzovaných vědeckých časopisů, knih a referenčních příruček publikovaných vydavatelstvím Elsevier.

Kromě páteřního zdroje Freedom Collection jsou v rámci ScienceDirect přístupné také samostatně nakoupené e-časopisy a e-knihy. Přístup k Freedom Collection byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy měli dočasně po dobu 1 roku přístup přibližně k 5 000 e-knih z kolekcí Physics and Astronomy, Computer Science a Mathematics. Tento obsah byl dostupný v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé UK měli na ScienceDirect po dobu 1 roku dostupný kompletní obsah kolekcí a následně byly na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Pro používání Topic pages je nutné se po vyzvání přihlásit k osobnímu účtu Elsevier ScienceDirect.

 

Nákup byl podpořen projektem ERDF pro VŠ II na UK - VRR
reg. č.  CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

 

 

 

 

 

 Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Elsevier
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo