Portál elektronických zdrojů UK

Annual Reviews

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Časopisy z produkce Annual Reviews přinášejí souhrny nejvýznamnější primární vědecké literatury z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie. Časopisy jsou recenzovány a patří mezi nejvíce citovanou vědeckou literaturu.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo